ENKÖPINGS KOMMUN

ENKÖPINGS KOMMUN

Altuna bygdegårdsförening
Adress: Barbro Westin
Altuna Ådalen 20
Fjärdhundra
Telefon: 0730765421

Enköpings stads hembygdsförening
Adress: Stallet, Wallinska gården.
Kontaktperson: Agneta Windh Carlsson
Webb: https://www.hembygd.se/enkoping

Grillby vävstuga
Adress:
Kontaktperson: Hildegard Lind
E-post:
Telefon: 0171-470229

Hjälsta vävstuga
Adress: Hjälsta Brunnsta 1
Kontaktperson: Karin Andersson
E-post: bokning@hjalsta.se
telefon 0171-47 21 11 eller mobil 070-211 11 69

Siggesta vävstuga
Kontaktperson: Margareta Lindblom, Anna Chatrine Isén Nälsén
E-post: heby4@telia.com
Telefon: 0171-910 35, 073-801 15 22
Webb: https://siggestavavstuga.se/