HAMPAN OCH MILJÖN

Hampa, Cannabis Sativa L, är en kulturväxt för framtidens hållbara utveckling

Många tänker nog på antingen rep och snören eller på cannabis som drog när de hör hampa. Rep är en vanlig hampaprodukt på grund av att det är motstår mögel bra och drogassociationerna är beror på att hampa innehåller THC som har en berusande effekt. Men det finns olika sorters hampa och den som får odlas i Sverige (med tillstånd) kallas industrihampa och har så låga halter att den är att räkna som effektlös. Däremot är hampan mer mångsidig och går att använda till både kläder, papper och byggisolering med mera.

Miljövänlig odling
En av egenskaperna som gör hampan till ett bra miljöval är inte minst att den kan odlas lokalt då den trivs i vårt kalla klimat. Men den växer också snabbt med en kraftig stjälk och tät bladförgrening i toppen. Vilket medför att hampan hinner före ogräs och skuggar marken så att ogräs inte får fäste och därför behövs ingen bekämpning. Dessutom går rötterna djupare än många andra grödor och binder därmed marken och förhindrar jorderosion. Hampans rikliga bladmassa, som faller till marken före skörd, återför näringsämnen till jorden.