HÄSSLEHOLM

HÄSSLEHOLM

Mala vävstuga
Vårvägen 3, Bjärnum
Kontakt: Birgitta Björkenrud
e-post: gbbjorkenrud@hotmail.com

Rutigt o Randigt
Algatan 3, Bjärnum
Kontakt: Carin Johansson
e-post: carinjohansson50@hotmail.com