Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland

En gammal och lång husvägg i rödmålat trä med flera gröna trädörrar och fönster med gröna spröjs

I centrala Linköping erbjuder Hemslöjden i Östergötland Textil hantverksutbildning: slöjd, form och hållbarhet. Utbildningen är ny 2023 och förmedlar kunskaper om miljö- och hållbarhetsaspekter av olika textila material och hantverkstekniker. Elever rustas för att kunna göra medvetna val genom hela processen och därigenom bli en föregångare och inspiratör i omställningen av textilbranschen och våra textila konsumtionsvanor.

Besök Hemslöjden i Östergötland för mer info