Olika föremål från skogens materialförråd

I alla tider har människan tagit det som finns sin närhet för att tillverka det man behöver. Ordet slöjd härstammar från det fornnordiska ordet slög som betyder påhittig, fiffig eller slug. Det beskriver slöjdarens kreativitet när det gäller att ta vara på de material som fanns till hands.

Den traditionella slöjden görs med enkla metoder och redskap. Ofta använder slöjdaren rått virke eftersom det i regel är mer lättbearbetat än torrt. Många tycker att halva tjusningen med slöjden är att få vara del av hela processen. Från att hämta materialet i skogen till att ha tillverkat det föremål man vill ha.

På den här sidan presenterar vi olika föremål typiska för slöjden i Sverige och hur de tillverkas. De olika momenten som krävs för att göra dem kan du läsa mer om under tekniker.

TEKNIKERNA

Hantera virke och verktyg