Fläta

Inom den hårda slöjden används flätning framför allt till korgar, men kommer även in när du vill ha en stolsits av t.ex halm eller säv.

Material till korgflätning kan vara hasselspån, kluven granrot, ene, pil, sälg eller tunt kluvna spån av ytveden från tätväxt furu, såsom hedaredskorgar eller spånkorgar. Korgar kan även göras av halm som ringlas upp i spiral och binds samman av hasselspånor eller liknande; denna teknik kallas löb och påminner kanske mer om att binda än att fläta. Till näverslöjd är flätning en av flera tekniker att framställa kärl på.