SKOGSALM

Trädet

Skogsalmen är vanlig i hela södra Sverige upp till Mälardalen, men förekommer som underarten bergalm i enstaka bestånd ända upp till Lappland. På Öland och Gotland växer förutom skogsalmen både lundalm och vresalm.

Ett blad mot vit bakgrund   Kvist med frukt och blad

Bladen är sträva på ovansidan och mjukt håriga på undersidan. De gröna, platta frukterna har en nötaktig kärna. Unga träd har slät grå bark medan äldre träd bildar skorpbark. Almen vill ha ljus och trivs bäst på fuktiga, näringsrika jordar. Den blir uppemot 25-30 meter hög och ca 500 år gammal. Många almar har dött i almsjukan på senare tid. Det är en svamp, som sprids med almsplintborren, som torkar ut trädet från toppen och neråt.

Kvist med små bruna blommor   Närbild på en trädstam

Almen i ekosystemet:

Almarna är viktiga värdar för omkring 250 arter, varav ca 120 rödlistade, och ytterligare drygt 420 arter nyttjar dem. Nästan 60 arter är specialiserade på almar, och av dem är ca 20 rödlistade. Den höga andelen rödlistade värdberoende arter har att göra med att almarna minskar snabbt till följd av almsjukan. Almarna är framför allt viktiga värdar för många mossor men även för många lavar, då de har en gynnsam barkkemi. Hos almarna är det främst den levande veden och barken som nyttjas av de värdberoende arterna, p.g.a. att en hög andel av dem är epifyter (växter som lever på träd utan att ta näring ifrån dem).

Virket

Splintveden är gul till gulvit och kärnveden är ljus till mörkbrun. Rakvuxet virke är lättbearbetat och lättkluvet. Virket är slitstarkt, segt och hårt. Därför har det använts vid konstruktioner som kräver extra styrka, såsom hjulnav och kvarnhjul. Det är också lämpligt till verktygsskaft, svep och möbler mm.

En träbit med texten ALM skuren i sig

 

Visste du att:

  • Av basten, den tunna hinnan som sitter innanför barken, kan man göra rep.
  • Den stärkelserika barken har under nödår använts vid brödbak. Många tyckte att barkbröd bakat på almbark smakade bäst.
  • Frukterna kan ätas som sallad.
  • Den fina under barken på smala grenar användes som plåster för att bota eksem av olika slag.
  • Förr hade man ibland ett vårdträd mitt på gården. Om vårdträdet var en alm så ansågs det skydda mot onda makter men annars har den inte så stor plats i folktron.
  • Enligt den fornnordiska mytologin skapades den första kvinnan, Embla, av almen.