Både buske och träd

Trädet

Hasseln är idag vanlig ifrån södra till mellersta Sverige. Den invandrade för 9 500 år sedan, när klimatet efter istiden blev varmare.

Ett hasselträd med grönskande blad  En dunge av hassel utan blad  En hasselbuske med gulnande löv

Trädet har hjärtformade, håriga blad med taggig kant. Hassel växer oftast som förgrenade buskar, ca 3-5 meter höga. Ibland växer den som enstammiga träd och kan då bli upp till 10 meter hög. Barken är slät och brun eller gråaktig. Som ung planta växer hasseln ensam, men roten antar efterhand formen av en ring. Man säger att hasseln växer i runnor, med många små stammar runt om medan det är tomt i ringens mitt. I buskageform blir hasseln oftast inte äldre än 25 år, men som träd kan de bli upp till 70 år gamla. Själva roten kan dock bli över 1000 år.

Hassel trivs på näringsrik mark och vill ha god ljustillgång. Den förekommer oftast som undervegetation i annan skog eller i skogsbryn.

Ett avlångt, nästan fyrkantigt löv mot vit bakgrund Närbild på ett runt löv med en liten spets i toppen En stam med lite mossa på  Närbild av två smala stammar

Hasseln i ekosystemet

Hasseln är viktig som värd för drygt 270 arter, varav ett 70-tal rödlistade, och ytterligare drygt 330 arter nyttjar den. Ungefär 50 arter är specialiserade på hassel, och drygt tio av dem är rödlistade. Hassel har en hög andel associerade svampar och 51% av dessa är mykorrhizasvampar.

Virket

Färgen på virket kan variera från gulvit till svagt rödaktig. Grövre stammar har en mörk, brun kärnved. Virket är segt, böjligt och lättkluvet. När hassel växer tätt tillsammans bildas raka tunna käppar som använts till korgflätning och som skenor i halmlöb, trädgårdsstöd, promenadkäppar, tunnband och är även det traditionella materialet i käpparna i ett sydsvenskt bundet halmtak. Hassel har också varit viktigt som armerande flätverk i korsvirkeshus och andra lerbaserade byggen. Hassel är ett mycket mångsidigt material, som rundstav på rot.

Träbit med texten HASSEL skuren i veden

Visste du att:

  • Hassel är ett av de lämpligaste träslag för sk. skottskog, alltså en yta som producerar vissa dimensioner med kort omloppstid. Detta är betydligt vanligare i England än i Sverige.
  • Nötterna har varit ett viktigt födotillskott, liksom hängen och knoppar. De har i nödtider malts ner till mjöl.
  • Ur nötterna utvinns olja som kan användas till mat, kosmetika m.m. Hasselnötter är också grunden i nougat.
  • Inom folkmedicinen har en dekokt på honblommorna använts mot influensa.
  • I folktron har hasseln haft magiska egenskaper, bl.a. ansågs den skydda mot ormbett och mot blixtnedslag. Käppar av hassel skyddade mot onda makter. De stacks ner i jorden på åkrar eller användes vid resor.