Trädet

Pilen tillhör liksom sälgen släktet Salix. I Sverige finns många olika sorter och hybrider som kan vara svårt att skilja åt. De som växer till träd brukar kallas pil, medan de mer busklika kallas vide.

I Sverige har vi bla vitpil, knäckepil, grönpil, jolster, ullvide, ripvide, grönvide, krypvide.

Virket

Veden är lös, lätt och mjuk. Splinten är gulvit och kärnveden rödbrun. Virket är segt och böjbart. Det går lätt att torka utan deformering eftersom det krymper väldigt lite. Skotten och grenarna används till korgflätning, men i övrigt används pil ganska sällan som slöjdmaterial.

Förr användes pilträ till bromsklossar eftersom det tål hög friktion utan att tända eld. Många pilsorter odlas specifikt för att användas till korgflätning.

Visste du att:

  • Pilar planterades som stängsel och vindskydd som hindrade jorden att blåsa bort på öppna fält i t.ex. Skåne.
  • I folktron ansågs pilen ha en inneboende magisk kraft. I Skåne gjordes slagrutor av gaffelformade pilgrenar. De användes till att söka efter vatten.
  • Barken hos salix innehåller salicylsyra, och har därför använts som medicin mot värk och feber.
  • Skott av pil utvecklar snabbt rötter om de ställs i vatten. Därefter kan de planteras till kojor och levande staket bland annat.