En ikon för snickeri

Hyveln är möbelsnickarens viktigaste verktyg och användes redan av romarna. Den består av två huvuddelar; stocken och stålet. Stocken är tillverkad av trä eller metall. Till trähyvlar används hårda och homogena träslag som rödbok, lönn och oxel. Ibland har stocken en pålimmad sula av ett hårdare träslag, t. ex. avenbok.

En hyvel är som ett stämjärn, men som genom konstruktionen håller samma skärvinkel och djup hela tiden. Hyvelns konstruktion där stålet sitter fast i hyvelstocken gör det möjligt att skära jämntjocka spån. Genom att hyvelstockens undersida, kallad sula, håller ner materialet framför stålet riskerar man inte att arbetsstycket spjälkas upp. En kil håller hyvelstålet på plats i stocken. Kilen är utformad så att den knäcker av hyvelspånet och leder det upp igenom hyveln så att det kan matas ut. På rubankens och putshyvelns hyvelstål sitter en spånbrytare fastskruvad. Spånbrytarens funktion är att reducera spjälkning när hyvling mot träets fiberriktning sker. Spånbrytaren kan också kallas klaff.

Fyra olika typer av hyvlar En isärplockad trähyvel med texten Kil, Spånbrytare, Hyvelstål och Stock intill de olika delarna

Skillnaden mellan att hyvla och att arbeta med kniv eller yxa är att man med hyveln kan bestämma hur tjocka spån man vill avverka. Avståndet som hyvelns stål sticker ut utanför hyvelns sula avgör spåntjockleken. På hyvlar gjorda av trä kan detta justeras genom att man knackar ner stålet om man vill att hyveln ska ta mer. Om man vill att den ska ta mindre slår man i bakkant på hyveln för att få stålet att krypa upp. På större trähyvlar som rubankar finns ofta en liten ”knapp” framför stålet som man slår på om man vill ha upp stålet. På hyvlar av metall justeras stålet med hjälp av en skruv.

 

Exempel på hyvlar som används inom slöjd och folkligt snickeri

Olika hyvlar numrerade 1-5

1) Rubank är lång och används i nästa steg av processen att rikta en bräda eller planka, exempelvis om man vill få helt raka och vinkelräta kanter för att kunna limma samman två brädor.

2) Skrubbhyvel, som har ett ganska smalt och rundat hyvelstål och används för grov avverkning vid riktning och dimensionering av trämaterial.

3) Putshyvel har till uppgift att ge en slät och fin yta. Inom möbelsnickeri eftersträvas helt rak egg, medan slöjdare och byggnadsvårdare gärna slipar stålen lite lätt runda.

4) Stöthyvel En liten putshyvel som avverkar fina spån och är bra till finputs av exempelvis kanter och ändträ.

5) Profilhyvel Som en putshyvel fast med olika svängda former i sulan och eggen som skapar dekorativa profiler i materialet du hyvlar. Används bland annat för att göra mönstrade lister och spröjs.

Oxhyvel är ganska bred och har två handtag på varje sida- den används av två personer, och ska kunna skära väldigt tjocka spån för snabb avverkning.

Det finns också oändligt många specialhyvlar, såsom profilhyvlar, hyvlar för not och spont, rundhyvlar för laggning och annat, fönsterhyvlar och gradhyvlar.