VIMMERBY

VIMMERBY

Tuna vävstuga
Ort: Tuna
Kontaktperson: Eleonore Svensson,
Telefon: 0492-510 63
E-post: g.e.svensson@hotmail.com

Vävstugan Skytteln
Ort: Vimmerby
Kontaktperson: Pia Bergman
Telefon: 0492-136 53, 0730-81 62 44

Gullringens Hantverksklubb
Ort: Gullringen
Kontaktperson: Margareta Nilsson,
Telefon: 0492-220 45

Atelje Lera &Tråd
Ort: Runeholm
Kontaktperson: Gunilla Jerpenius
Telefon: 0491-44 00 17, 073-180 98 48
E-post: gunilla.jerpenius@telia.com