FRÅN NÖDHJÄLP TILL LYXPRODUKT

De bohuslänska stenhuggardistrikten drabbades särskilt hårt av depressionen på 1930-talet. Nya billigare vägbeläggningsmaterial än sten hade kommit i bruk. Detta resulterade i en omfattande arbetslöshet bland stenhuggarna och svåra ekonomiska problem för familjerna i kustbandet.

I Göteborg startade Landshövdingskan Emma Jacobsson Bohusstickning 1939. Det började som ett nödhjälpsarbete. Alla kvinnor kunde redan sticka och gjorde detta till husbehov. Därför behövde ingen känna sig utesluten.

Föreningen Bohus Stickning 1939 – 1969 hade från början en filantropisk karaktär, de flesta arbetade helt oavlönade, lokalerna var gratis och bidrag kom från kända göteborgsfamiljer.

Föreningen hade till ändamål:
• Att väcka intresse för den stickning, som bedrives inom Bohuslän
• Att söka sysselsätta dem inom landskapet, som syssla härmed
• Att verka för avsättning av sådana alster

Socialt kom Bohusstickning att få stor betydelse genom de kurser som anordnades på olika håll i stenhuggardistrikten. Efter varje kurs valde läraren tillsammans med de utbildade stickerskorna en av deltagarna till ombud, kontaktlänk. Det hörde till ombudets uppgifter att distribuera garn, mallar och stickbeskrivningar till stickerskorna och skicka de färdiga alstren till residenset i Göteborg.

Första tiden tillverkades enbart grova, omönstrade vantar och sockor. Genom dekoren, som man efter hand kom att satsa på, fick stickerskorna ökade inkomstmöjligheter. Helt nya mönster skapades av de skickliga formgivare som man knöt till sig. Från och med 1950-talet kom Bohusstickning fram till en egen stil. Varje plagg var en harmonisk helhet. Bohusstickning begränsade sig aldrig till ett fåtal säljande mönster. En av textilkonstnärerna säger ” Det gällde för oss inte främst att göra säljbara mönster, utan vackra, helst vackrare än dem vi redan gjort”. Bohus Stickning var ett internationellt känt varumärke vars plagg bars av miljonärskor, kungligheter och filmstjärnor!

En stor del av mönstren blev under 1960-talet så komplicerade och garnerna så fina att inte alla stickerskor klarade av arbetet. Mönster med upp till 13 färgbyten och ibland mycket små nyansskillnader. Yrkesstolthet utvecklades men den ekonomiska förtjänsten var liten i förhållande till arbetsinsatsen.

Bohusstickning försökte arbeta fram modeller i grövre garner och enklare mönster som komplement till de mycket krävande angoraplaggen. Men dessa var inte så eftertraktade av köparna. Bohusstickning utvecklades till ett exklusivt konsthantverk och spelade ut sin roll som nödhjälpsarbete.

Bohus Stickning i modern tid

När Bohusläns museum invigdes i mitten av 1980-talet fick Bohus Stickning en egen plats i basutställningen. Allt sedan dess har det kommit in många frågor om var man skulle kunna få tag i dessa vackra plagg. Garnerna fanns inte längre och stickbeskrivningarna hade aldrig varit tillgängliga för andra än stickerskorna som var knutna till Bohusstickning.

Sedan 1997 har museet startat upp Bohusstickningen igen, i samråd med företrädare för den ursprungliga Föreningen Bohus Stickning och i samarbete med stickdesignern Solveig Gustafsson och hennes firma Solsilke i Göteborg. Solveig har på ett varsamt sätt studerat originalplagg, arbetat fram mönster och färgat in garner som stämmer med de ursprungliga modellerna.

Solveig har senare önskat avsluta sin hantverksmässiga produktion av stickpaket och lämnat över uppdraget till Pernille Silfverberg och hennes företag Angoragarnet AB i Strömstad. Sedan 2014 har Pernille fortsatt att ta fram och sälja garn och materialsatser. Rätten till namnet Bohus Stickning innehas nu gemensamt av Bohusläns museum, Solveig Gustafsson och Pernille Silfverberg. Angoragarnet som nu används är spunnet på samma spinneri som garnet Solveig har använt tidigare. Enda skillnaden är att ullen numera kommer från Silfverbergs egna kaniner. En liten andel är uppköpt från svenska angorauppfödare som sköter och klipper kaninerna samt sorterar ullen på rätt sätt.
Idag finns det garn och stickbeskrivningar att köpa till olika jumprar, koftor, halsdukar, muddar, vantar och mössor genom angoragarnet.com.

 

Mer information om Bohus Stickning hittar du hos angoragarnet.com och bohuslansmuseum.se

Susanne Harrysson
Tidigare hemslöjdskonsulent i Västra Götaland